List of active policies

Name Type User consent
Privacyovereenkomst Privacy policy All users
Cookie policy Other policy All users

Summary

Deze privacyovereenkomst is verplicht met ingang van 25-05-2018 in het kader van de wet AVG/GDPR

Full policy

Privacyovereenkomst Moodle Innowijs

Datum: 24-05-2018


Identiteit

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de leeromgeving van Innowijs.

Innowijs is gevestigd te:

Donksestraat 2b

5271 TN Sint-Michielsgestel


Voor vragen met betrekking tot de privacy van onze leeromgeving verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met administratie@innowijs.nl

Doeleinden

Persoonlijke gegevens binnen de leeromgeving van Innowijs worden gebruikt voor het bijhouden van onderwijsresultaten.

Binnen de wet AVG vallen de volgende gegevens onder persoonsgegevens. In onderstaande tabel ziet u of en hoe deze gegevens door de leeromgeving worden gebruikt.


NAW

WY7rRlS40Ax5AxPkQ8AtBSg1yYylZcQ5-wUiRveYsPiTh4odzoiSXuL-EE-M4z-CS56KV4BHF_oADysfsaYZxPS5a5FfsLKwYzwIg1-hnFQ5cqIxzeim8lbQ--ZVKv-hN_ePVnDH

Enkel de voor en achternaam zoals door de gebruiker of medewerkers van Innowijs opgegeven wordt door de leeromgeving verwerkt. Adres en woonplaats zijn niet verplicht maar kunnen vrijwillig door een gebruiker worden toegevoegd aan het profiel.

Geboortedatum/plaats

LJMhvdQdiUYxkyGHXYYtkqdKimKt5vUaA5dXiuDsCIqXsPLvZlh8RMExR6mtylfKsXXhJYa9FTXr2XmoNuyPlNY-IWskHYuCXr5DBC3TVVZHhTJ7KCjUf3Z2u0wyIL9_WXRIzniG

Geboortedatum en -plaats wordt niet door de leeromgeving verwerkt, tenzij een gebruiker deze eigenhandig heeft ingevuld in zijn profiel.

Email adres

Bv77buy9bfqixBMsOutbvrShAv-xVAHURb-Fg0yVF11aaxIQaak-rcSE-0WzopzYBr248r1t4qszubAU9pvC_gy5iJoRpFKRk8k3xEV92kBB9toFuoojC6HWnNZyt5PQaa2NkXLN

Het e-mailadres van gebruikers zijn essentieel voor het aanmaken van gebruikersaccounts in de leeromgeving. Deze worden dus opgeslagen binnen de leeromgeving.

Kenteken

a4t9bWd13macbbE6s5t39C8sv8u8aqCx3Wg4Uu9xJH2qaLMOgq4-9zoYS9tZvGCoIbNfwvBTuc5d_-kJJd2Ru-CBzS9T8qnvxfeIAvsgxFBz6QweMjWHFMuyXHSVA2hVAyLqIba_

Worden niet opgeslagen of verwerkt door de leeromgeving

Pasfoto

XRvwrMMp-8Vw8Opuyt7ORyKrgAAX9I-IWYRaWvFtpGXJRO52AcnOC2yiWqTIdKp4f2MA8c1v6Q6Th3uFwvw8NF5u_aFByxBdf0Mmg05ZeVcLpcFPo282yT9Sj9_JaRDT0SmWNK3R

Een profielfoto of pasfoto is niet verplicht voor het aanmaken van een account binnen de leeromgeving. Wanneer er een pasfoto of profielfoto aan het account van gebruikers is gekoppeld heeft de gebruiker dat onder eigen verantwoordelijkheid gedaan.

Vingerafdruk

B1XxnQwuXy6II08YV1hRqrB8f4MQZcv44V19GHbrPTWYz4gm5pl6RxgJ24Da-2GZAg3XDEG5u2NcLXOY9BY8ZrhiN4zxhVqkIL7b8MdEF-Y68P6sQ9OC70avhR14zlaI1uBs9Mfd

Een vingerafdruk is niet nodig voor een account binnen de leeromgeving.

IP-adres

kvV9BOyi8Vsq5xF6LgMt9121kzvp1acE07c34CVQgNRY3ohbdR2udFdMGv2RL_mbblggqVuST2mnafPjMtWWBdVbLsyv9jkWaDqAZdRbdDBQ0SYZ0Q1UAjBIM1mA8g1lFJMGohbr

De leeromgeving houdt iedere actie van iedere gebruiker bij. Er wordt tevens bijgehouden vanaf welk IP-adres er wordt gewerkt. Deze registratie heeft als doel om na te gaan wat er gebeurt wanneer er iets fout gaat binnen de leeromgeving. Denk hierbij aan cursisten die geen cijfer hebben gekregen terwijl ze wel een toets hebben gemaakt. Het systeem heeft dan gezien wat er gebeurd is.

BSN

GkfUePR0asmzz-0MIk0P1okeujWivbnwpH_G66c-TmNs4nWThtn6f9Ho69k4uGRoE1Z4s5hcKji7LkOL9fUf1PpGLAinlP2KADvAlm7_rxa1JsR7rNaHbgzUYiSkT3O3-gN4rKoc

De moodle leeromgeving heeft geen BSN-nummer nodig van cursisten. Hier wordt ook niet naar gevraagd.

Met bijzondere persoonsgegevens (volgens wet avg) wordt binnen de leeromgeving niet gewerkt. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld ras, godsdienst, politieke voorkeur, gezondheid, etc.

Cookies

In de “Cookiewet” is bepaald dat er geen toestemming bij gebruikers gevraagd hoeft te worden wanneer cookies noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website.

Het gebruik van Cookies binnen Moodle is essentieel om Moodle te laten functioneren en cursisten cursussen te laten doorlopen. Alleen al om te bepalen of een gebruiker is ingelogd is het gebruik van Cookies noodzakelijk.

Omdat cookies voor onze site noodzakelijk zijn voor de technische werking ervan stellen we je daar bij deze van op de hoogte.

Inzage en correctie

Iedere cursist binnen de Moodle leeromgeving van Innowijs mag zijn/haar persoonsgegevens op ieder moment opvragen en inzien. Gebruikers kunnen hun gegevens zelf aanpassen in hun persoonlijke profielpagina. Wanneer de gebruikersgegevens niet meer relevant zijn voor lopende cursussen of anderszins, kan de cursist zelf zijn/haar account verwijderen. 

Naast de gegevens die in het profiel zichtbaar zijn worden er geen resultaten opgeslagen van de deelnemers.

Beveiliging

Innowijs heeft zowel organisatorische als technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Organisatorische maatregelen

Innowijs heeft de volgende organisatorische maatregelen genomen om verspreiding van privacygevoelige gegevens te beperken tot het noodzakelijke. met betrekking tot de leeromgeving

  • De moodle leeromgeving slaat enkele gegevens van gebruikers op (zie doeleinden). Innowijs beperkt de kring van functionarissen die toegang hebben tot deze gebruikersgegevens. Enkel door Innowijs gecontracteerde functionarissen hebben toegang tot het beheer van de Moodle leeromgeving.

  • De persoonsgegevens op de elo worden in een veilige ruimte bewaard.

  • Innowijs draagt zorg voor bewustwording onder haar personeel met betrekking tot informatieveiligheid.

  • Innowijs hanteert duidelijke procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatiebeveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging.

  • Innowijs houdt toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.


Technische maatregelen

Om persoonsgegevens op de Moodle leeromgeving te beschermen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking heeft Innowijs de volgende instellingen gedaan:

  1. Na 5 inlogpogingen blokkeert het systeem 30 minuten lang een volgende login vanaf hetzelfde ip-adres.

  2. Gebruikers moeten een sterk wachtwoord gebruiken voor het inloggen in de Moodle omgeving. Dat houdt in dat gebruikers een wachtwoord minimaal 8 tekens moet hebben. Deze moet minimaal bestaan uit 1 kleine letter, 1 hoofdletter en 1 niet-alfanumeriek teken.

  3. Per account kan iemand op twee verschillende locaties ingelogd zijn. Dit is zo ingericht voor het beheer van de leeromgeving. Bij problemen in de leeromgeving kan iemand van Innowijs meekijken. Daarvoor is een tweede login vanaf een ander IP-adres gehanteerd. Het is erg onwaarschijnlijk dat er meer logins aanwezig moeten zijn.Summary

Cookie statement

Full policy

Deze site gebruikt cookies om jouw ervaring te verbeteren.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Dit kun je uitzetten in je browser. Wees je ervan bewust dat je geen gebruik kan maken van onze leeromgeving wanneer cookies uitgeschakeld zijn in je browser.